სესხი ტაქსის მძღოლებისთვის

თუ შენი შემოსავლის ძირითადი წყარო ტაქსის მართვაა და გსურს მანქანის გამოცვლა, შეძენა, საცხოვრებელი ბინის შეძენა ან სხვა ვალდებულებების გადაფარვა, აიღე ტაქსის სესხი შენზე მორგებული პირობებით. სესხის გაცემის პროცესი მორგებულია შენს საქმიანობაზე, შესაბამისად მარტივად შეძლებ სესხის მოთხოვნას

პირობები

 • list icon
  სესხის ვადა

  3-120 თვე

 • list icon
  სესხის თანხა

  500-30,000

 • list icon
  საპროცენტო განაკვეთი

  17.5%-დან

 • list icon
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

  19.6%-დან

 • list icon
  სესხის გაცემის საკომისიო

  2%

 • list icon
  წინსწრებით დაფარვის საკომისიო

  2%

info circle
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი – 60 თვეზე მეტის შემთხვევაში ინდექსირებული ან შერეული. 60 თვის ჩათვლით – შესაძლოა ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი

სესხის კალკულატორი

აირჩიე სესხის ტიპი

სესხის ტიპი

არაუზრუნველყოფილი
 • არაუზრუნველყოფილი
 • უზრუნველყოფილი

სესხის თანხა ( 500 – 50,000 )

თანხა არ არის საკმარისი

ვადა ( თვე )

3 თვე 3 თვე 6 თვე
 • 3 თვე
 • 4 თვე
 • 5 თვე
 • 6 თვე
 • 7 თვე
 • 8 თვე
 • 9 თვე
 • 10 თვე
 • 11 თვე
 • 12 თვე
 • 13 თვე
 • 14 თვე
 • 15 თვე
 • 16 თვე
 • 17 თვე
 • 18 თვე
 • 19 თვე
 • 20 თვე
 • 21 თვე
 • 22 თვე
 • 23 თვე
 • 24 თვე
 • 25 თვე
 • 26 თვე
 • 27 თვე
 • 28 თვე
 • 29 თვე
 • 30 თვე
 • 31 თვე
 • 32 თვე
 • 33 თვე
 • 34 თვე
 • 35 თვე
 • 36 თვე
 • 37 თვე
 • 38 თვე
 • 39 თვე
 • 40 თვე
 • 41 თვე
 • 42 თვე
 • 43 თვე
 • 44 თვე
 • 45 თვე
 • 46 თვე
 • 47 თვე
 • 48 თვე
6 თვე 3 თვე 6 თვე
 • 6 თვე
 • 7 თვე
 • 8 თვე
 • 9 თვე
 • 10 თვე
 • 11 თვე
 • 12 თვე
 • 13 თვე
 • 14 თვე
 • 15 თვე
 • 16 თვე
 • 17 თვე
 • 18 თვე
 • 19 თვე
 • 20 თვე
 • 21 თვე
 • 22 თვე
 • 23 თვე
 • 24 თვე
 • 25 თვე
 • 26 თვე
 • 27 თვე
 • 28 თვე
 • 29 თვე
 • 30 თვე
 • 31 თვე
 • 32 თვე
 • 33 თვე
 • 34 თვე
 • 35 თვე
 • 36 თვე
 • 37 თვე
 • 38 თვე
 • 39 თვე
 • 40 თვე
 • 41 თვე
 • 42 თვე
 • 43 თვე
 • 44 თვე
 • 45 თვე
 • 46 თვე
 • 47 თვე
 • 48 თვე
 • 49 თვე
 • 50 თვე
 • 51 თვე
 • 52 თვე
 • 53 თვე
 • 54 თვე
 • 55 თვე
 • 56 თვე
 • 57 თვე
 • 58 თვე
 • 59 თვე
 • 60 თვე
 • 61 თვე
 • 62 თვე
 • 63 თვე
 • 64 თვე
 • 65 თვე
 • 66 თვე
 • 67 თვე
 • 68 თვე
 • 69 თვე
 • 70 თვე
 • 71 თვე
 • 72 თვე
 • 73 თვე
 • 74 თვე
 • 75 თვე
 • 76 თვე
 • 77 თვე
 • 78 თვე
 • 79 თვე
 • 80 თვე
 • 81 თვე
 • 82 თვე
 • 83 თვე
 • 84 თვე
 • 85 თვე
 • 86 თვე
 • 87 თვე
 • 88 თვე
 • 89 თვე
 • 90 თვე
 • 91 თვე
 • 92 თვე
 • 93 თვე
 • 94 თვე
 • 95 თვე
 • 96 თვე
 • 97 თვე
 • 98 თვე
 • 99 თვე
 • 100 თვე
 • 101 თვე
 • 102 თვე
 • 103 თვე
 • 104 თვე
 • 105 თვე
 • 106 თვე
 • 107 თვე
 • 108 თვე
 • 109 თვე
 • 110 თვე
 • 111 თვე
 • 112 თვე
 • 113 თვე
 • 114 თვე
 • 115 თვე
 • 116 თვე
 • 117 თვე
 • 118 თვე
 • 119 თვე
 • 120 თვე
სესხის თანხა 5,000
სესხის ვადა 3 თვე
წლიური პროცენტი 9.7 %-დან 9.7 %-დან 14.4 %-დან
ეფექტური პროცენტი 17.5 %-დან 17.5 %-დან 16.5 %-დან
ყოველთვიური გადასახადი

1,453 ₾

info icon ნაჩვენებია შესაძლო მონაცემები, ზუსტი პირობებისთვის შეავსე სესხის განაცხადი

სესხის ტიპი

უზრუნველყოფილი
 • უზრუნველყოფილი
 • არაუზრუნველყოფილი

სესხის თანხა ( 2,000 – 70,000 )

თანხა არ არის საკმარისი

ვადა ( თვე )

6 თვე
სესხის თანხა 5,000
სესხის ვადა 6 თვე
წლიური პროცენტი 30 %-დან
ეფექტური პროცენტი 21.7 %-დან
ყოველთვიური გადასახადი

1,453 ₾

info icon ნაჩვენებია შესაძლო მონაცემები, ზუსტი პირობებისთვის შეავსე სესხის განაცხადი

სესხის ტიპი

არაუზრუნველყოფილი
 • არაუზრუნველყოფილი
 • მანქანით უზრუნველყოფილი
 • ქონებით უზრუნველყოფილი

სესხის თანხა ( 500 – 10,000 )

თანხა არ არის საკმარისი

ვადა ( თვე )

3 თვე 3 თვე 3 თვე 3 თვე
 • 3 თვე
 • 4 თვე
 • 5 თვე
 • 6 თვე
 • 7 თვე
 • 8 თვე
 • 9 თვე
 • 10 თვე
 • 11 თვე
 • 12 თვე
 • 13 თვე
 • 14 თვე
 • 15 თვე
 • 16 თვე
 • 17 თვე
 • 18 თვე
 • 19 თვე
 • 20 თვე
 • 21 თვე
 • 22 თვე
 • 23 თვე
 • 24 თვე
 • 25 თვე
 • 26 თვე
 • 27 თვე
 • 28 თვე
 • 29 თვე
 • 30 თვე
 • 31 თვე
 • 32 თვე
 • 33 თვე
 • 34 თვე
 • 35 თვე
 • 36 თვე
 • 37 თვე
 • 38 თვე
 • 39 თვე
 • 40 თვე
 • 41 თვე
 • 42 თვე
 • 43 თვე
 • 44 თვე
 • 45 თვე
 • 46 თვე
 • 47 თვე
 • 48 თვე
3 თვე 3 თვე 3 თვე 3 თვე
 • 3 თვე
 • 4 თვე
 • 5 თვე
 • 6 თვე
 • 7 თვე
 • 8 თვე
 • 9 თვე
 • 10 თვე
 • 11 თვე
 • 12 თვე
 • 13 თვე
 • 14 თვე
 • 15 თვე
 • 16 თვე
 • 17 თვე
 • 18 თვე
 • 19 თვე
 • 20 თვე
 • 21 თვე
 • 22 თვე
 • 23 თვე
 • 24 თვე
 • 25 თვე
 • 26 თვე
 • 27 თვე
 • 28 თვე
 • 29 თვე
 • 30 თვე
 • 31 თვე
 • 32 თვე
 • 33 თვე
 • 34 თვე
 • 35 თვე
 • 36 თვე
 • 37 თვე
 • 38 თვე
 • 39 თვე
 • 40 თვე
 • 41 თვე
 • 42 თვე
 • 43 თვე
 • 44 თვე
 • 45 თვე
 • 46 თვე
 • 47 თვე
 • 48 თვე
 • 49 თვე
 • 50 თვე
 • 51 თვე
 • 52 თვე
 • 53 თვე
 • 54 თვე
 • 55 თვე
 • 56 თვე
 • 57 თვე
 • 58 თვე
 • 59 თვე
 • 60 თვე
3 თვე 3 თვე 3 თვე 3 თვე
 • 3 თვე
 • 4 თვე
 • 5 თვე
 • 6 თვე
 • 7 თვე
 • 8 თვე
 • 9 თვე
 • 10 თვე
 • 11 თვე
 • 12 თვე
 • 13 თვე
 • 14 თვე
 • 15 თვე
 • 16 თვე
 • 17 თვე
 • 18 თვე
 • 19 თვე
 • 20 თვე
 • 21 თვე
 • 22 თვე
 • 23 თვე
 • 24 თვე
 • 25 თვე
 • 26 თვე
 • 27 თვე
 • 28 თვე
 • 29 თვე
 • 30 თვე
 • 31 თვე
 • 32 თვე
 • 33 თვე
 • 34 თვე
 • 35 თვე
 • 36 თვე
 • 37 თვე
 • 38 თვე
 • 39 თვე
 • 40 თვე
 • 41 თვე
 • 42 თვე
 • 43 თვე
 • 44 თვე
 • 45 თვე
 • 46 თვე
 • 47 თვე
 • 48 თვე
 • 49 თვე
 • 50 თვე
 • 51 თვე
 • 52 თვე
 • 53 თვე
 • 54 თვე
 • 55 თვე
 • 56 თვე
 • 57 თვე
 • 58 თვე
 • 59 თვე
 • 60 თვე
 • 61 თვე
 • 62 თვე
 • 63 თვე
 • 64 თვე
 • 65 თვე
 • 66 თვე
 • 67 თვე
 • 68 თვე
 • 69 თვე
 • 70 თვე
 • 71 თვე
 • 72 თვე
 • 73 თვე
 • 74 თვე
 • 75 თვე
 • 76 თვე
 • 77 თვე
 • 78 თვე
 • 79 თვე
 • 80 თვე
 • 81 თვე
 • 82 თვე
 • 83 თვე
 • 84 თვე
 • 85 თვე
 • 86 თვე
 • 87 თვე
 • 88 თვე
 • 89 თვე
 • 90 თვე
 • 91 თვე
 • 92 თვე
 • 93 თვე
 • 94 თვე
 • 95 თვე
 • 96 თვე
 • 97 თვე
 • 98 თვე
 • 99 თვე
 • 100 თვე
 • 101 თვე
 • 102 თვე
 • 103 თვე
 • 104 თვე
 • 105 თვე
 • 106 თვე
 • 107 თვე
 • 108 თვე
 • 109 თვე
 • 110 თვე
 • 111 თვე
 • 112 თვე
 • 113 თვე
 • 114 თვე
 • 115 თვე
 • 116 თვე
 • 117 თვე
 • 118 თვე
 • 119 თვე
 • 120 თვე
სესხის თანხა 5,000
სესხის ვადა 3 თვე
წლიური პროცენტი 18 %-დან 18 %-დან 17.5 %-დან 18 %-დან
ეფექტური პროცენტი 20.9 %-დან 20.7 %-დან 19.6 %-დან 20.9 %-დან
ყოველთვიური გადასახადი

1,453 ₾

info icon ნაჩვენებია შესაძლო მონაცემები, ზუსტი პირობებისთვის შეავსე სესხის განაცხადი

სესხის ტიპი

უზრუნველყოფილი
 • უზრუნველყოფილი
 • არაუზრუნველყოფილი

სესხის თანხა ( 500-500,000 )

თანხა არ არის საკმარისი

ვადა ( თვე )

6 თვე
 • 6 თვე
 • 7 თვე
 • 8 თვე
 • 9 თვე
 • 10 თვე
 • 11 თვე
 • 12 თვე
 • 13 თვე
 • 14 თვე
 • 15 თვე
 • 16 თვე
 • 17 თვე
 • 18 თვე
 • 19 თვე
 • 20 თვე
 • 21 თვე
 • 22 თვე
 • 23 თვე
 • 24 თვე
 • 25 თვე
 • 26 თვე
 • 27 თვე
 • 28 თვე
 • 29 თვე
 • 30 თვე
 • 31 თვე
 • 32 თვე
 • 33 თვე
 • 34 თვე
 • 35 თვე
 • 36 თვე
 • 37 თვე
 • 38 თვე
 • 39 თვე
 • 40 თვე
 • 41 თვე
 • 42 თვე
 • 43 თვე
 • 44 თვე
 • 45 თვე
 • 46 თვე
 • 47 თვე
 • 48 თვე
 • 49 თვე
 • 50 თვე
 • 51 თვე
 • 52 თვე
 • 53 თვე
 • 54 თვე
 • 55 თვე
 • 56 თვე
 • 57 თვე
 • 58 თვე
 • 59 თვე
 • 60 თვე
 • 61 თვე
 • 62 თვე
 • 63 თვე
 • 64 თვე
 • 65 თვე
 • 66 თვე
 • 67 თვე
 • 68 თვე
 • 69 თვე
 • 70 თვე
 • 71 თვე
 • 72 თვე
 • 73 თვე
 • 74 თვე
 • 75 თვე
 • 76 თვე
 • 77 თვე
 • 78 თვე
 • 79 თვე
 • 80 თვე
 • 81 თვე
 • 82 თვე
 • 83 თვე
 • 84 თვე
 • 85 თვე
 • 86 თვე
 • 87 თვე
 • 88 თვე
 • 89 თვე
 • 90 თვე
 • 91 თვე
 • 92 თვე
 • 93 თვე
 • 94 თვე
 • 95 თვე
 • 96 თვე
 • 97 თვე
 • 98 თვე
 • 99 თვე
 • 100 თვე
 • 101 თვე
 • 102 თვე
 • 103 თვე
 • 104 თვე
 • 105 თვე
 • 106 თვე
 • 107 თვე
 • 108 თვე
 • 109 თვე
 • 110 თვე
 • 111 თვე
 • 112 თვე
 • 113 თვე
 • 114 თვე
 • 115 თვე
 • 116 თვე
 • 117 თვე
 • 118 თვე
 • 119 თვე
 • 120 თვე
 • 121 თვე
 • 122 თვე
 • 123 თვე
 • 124 თვე
 • 125 თვე
 • 126 თვე
 • 127 თვე
 • 128 თვე
 • 129 თვე
 • 130 თვე
 • 131 თვე
 • 132 თვე
 • 133 თვე
 • 134 თვე
 • 135 თვე
 • 136 თვე
 • 137 თვე
 • 138 თვე
 • 139 თვე
 • 140 თვე
 • 141 თვე
 • 142 თვე
 • 143 თვე
 • 144 თვე
 • 145 თვე
 • 146 თვე
 • 147 თვე
 • 148 თვე
 • 149 თვე
 • 150 თვე
 • 151 თვე
 • 152 თვე
 • 153 თვე
 • 154 თვე
 • 155 თვე
 • 156 თვე
 • 157 თვე
 • 158 თვე
 • 159 თვე
 • 160 თვე
 • 161 თვე
 • 162 თვე
 • 163 თვე
 • 164 თვე
 • 165 თვე
 • 166 თვე
 • 167 თვე
 • 168 თვე
 • 169 თვე
 • 170 თვე
 • 171 თვე
 • 172 თვე
 • 173 თვე
 • 174 თვე
 • 175 თვე
 • 176 თვე
 • 177 თვე
 • 178 თვე
 • 179 თვე
 • 180 თვე
სესხის თანხა 5,000
სესხის ვადა 6 თვე
წლიური პროცენტი 13.3 %-დან
ეფექტური პროცენტი 14.3 %-დან
ყოველთვიური გადასახადი

1,453 ₾

info icon ნაჩვენებია შესაძლო მონაცემები, ზუსტი პირობებისთვის შეავსე სესხის განაცხადი

დაგვიტოვე ნომერი

ჩვენი წარმომადგენელი მალე დაგიკავშირდებათ

კოდის ხელახლა მიღება00:59

arrow down icon